mazan
يکشنبه 15 مهر 1397
تاثير و كاربرد تكنولوژي امروز از گزاره اينترنت و تلفن یاور در زندگي روز جاری و جذابيت آن براي كاربران از گزاره جوانان صد چندان شده می باشد در زمان امروزه كه به عهدوپیمان دوره محققان زمان دانايي می‌باشد نه تنها كالا ، خدمات و سرمايه ها بين المللي متفاوت دنيا به آساني به گردش در مي آيد . بلكه افكار و دانش بشري نيز سهل تر و بي حد و مرزتر از قبل مبادله مي شود كه امروزه تكنولوژي و فناوري نام برده جزئي از زندگي انسانها گردیده هست . و سعي مي كنند كه بر اطلاعات خویش بيفزايد . از اين رو مي بضاعت و توان ذکر کرد كه تكنولوژي و فناوري با فرهنگ و تمدن آدم و جامعه رابطه مستقيم داراست و جزئي از فرهنگ و تمدن زمان امروزي شده كه بايد شیوه به کار گیری و قانونمندي آن براي جوان ها ما مشخص و تعريف شده باشد و طریق برخورد با اين تكنيك و تكنولوژي با احترام و از بي حرمتي هاي آن جلوگيري كرد كه در اين مطلب سعي براين شده فرهنگ وتمدن اينترنت و گوشی تلفن هم پا و تاثير آن بر جوان ها بررسي گردیده و موانع و مشكلات آن بيان گردد .
فرهنگ
تكنولوژي اينترنت و موبايل در دوره امروز
گذشته
از بررسي اين نوع تاثيرگذاري در زمان روز جاری خوبتر می‌باشد واژه تمدن را تعريف نموده
فرهنگ و تمدن
، عبارت از توليدات در میدان دانش و هنر است
جوانان امروزي در مقدمه هزاره سوم در اوج تغيير و تحولات پي در پي تكنولوژي هستند . از آنجا كه مي دانيم اينترنت و موبايل ، رابطه انسان را با آدم و بشر را با محيط تسهيل مي كند و گاه وی را به افزایش معلوماتي از علم و دوره روز جاری مي رساند . برخلاف تصور بسياري ، صرفا در ارتقاء دانش بيشتري نيست گاه سبب افت خلاقيت ها در جوان ها ما مي گردد بعدا بيشتر به اين قضیه اشاره مي شود . دستگاه مالي و رايانه هاي غول آسا وارد بازار گردیده اند كه نقش آنها را در جوان ها نبايد ناديده گرفت . ما بايد به مدل اي تمدن سازي كنيم كه جوانان به شیوه احسن از آن استفاده كنند .

اينترنت و موبايل را نبايد يك روش و يك راه و روش معین و تك بعدي دانست بلكه هر مهارت و علم عملي و تدبير مطلوب در اين رویه را بايد با آگاهي و برنامه ريزي درست ارائه اعطا کرد تا ابعاد مبتلا بحران در اقتصاد و تمدن زمان امروز نگردد .

اينترنت و موبايل امري خنثي نيست كه هر جامعه اي با هر فرهنگ و تمدن با هر توانايي بايد بتواند از آن استفاده يكنواخت كند . كه نقش اين دسته تكنولوژي در فرمان تعليم و تربيت به رخ كلامي و غير كلامي در تمام سطح ها جامعه نقش دارااست .

به کار گیری از روشهاي در مهارت هاي اين دسته دستگاه مي تواند در الگوسازي و ارائه شیوه و شخصيت سازي قابل پذیرش و هم آهنگي در رعايت و خلق و خوی و حرمت گذاري و اعتبار سازي جوانان مفید باشد .

کماکان كه در روزنامه پيوند اشاره شده ( . . . از اين رو مي بضاعت و توان اظهار کرد كه تكنولوژي و فناوري با تمدن بشر و جامعه ارتباط مستقيم دارااست و تكنولوژي جزئي از فرهنگ وتمدن میباشد و اصولا هر فرهنگي تكنولوژي و ابزار مربوط به خودش را به وجود مي آورد و نگرشها ، مديريت ها ، تكنيك ، ابزارها و . . . زیر تاثير تمدن جوامع انساني اند . با اعتنا به فرهنگ وتمدن اينترنت و موبايل در جوانان امروز به صورت يك مرض رویش و نمو كرده كه دكتر استيون بست و دكتر داگلاس كلنر از کالج كاليفرنيا اخيرا با بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي جوانان امريكايي در دوران پست امروزی تاكيد كرده اند .

اينترنت و تكنولوژي هاي چندرسانه اي كامپيوتري و اشكال فرهنگي به نحو چشمگيري جريان اطلاعات ، تصورات و گونه های متفاوت تمدن را تغيير داده اند و در اين شرايط نسل جوان بايد مهارت هاي تكنولوژي یک‌سری جانبه را براي بقا در جامعه اطلاعاتي هاي تك فرابگيرند .

اما بايد يادآور شد .كه روش آموخته صحيح به کارگیری كردن از فرهنگ وتمدن اينترنت و موبايل جهت كسب اطلاعات را بايد آموخته شود تا جوانان ما در دوره حاضردچار افسردگي و ايجاد خلاء نكند . و آن را به تیتر كمك درسي در كنار بقيه دروس فرارند و جاي گزين درس و تفريح نشود آنچه كه در دوره روز جاری مشاهده مي شود به کار گیری از اين مدل فناوري به رخ تفريحي و سرگرمي گردیده و فراموش كرده اند كه بايد آن را كتاب مبداء به روز بداند .

نقش
اينترنت در جوانان
در هر جامعه قبلی از ارائه و بيشتر از هر وسيله با تكنولوژي روز بايد فرهنگ و تمدن سازي شود تا شیوه درست به کارگیری از آن در جامعه بخصوص در جوان ها شفاف گردد .

نداشتن برنامه ريزي مدرن و صحیح كه تناسب با نيازهاي نوجوان ها و جوان ها باشد خطراتي به دنبال داراست .

از پاراگراف نخستين قدم براي نبرد با اين نهادگونه تكنولوژي زنده نگاه داشتن روحيه ي اعتماد به نفس بالا و گاه آماده ساختن جوان ها با تهاجم فرهنگي از طريق اينترنت مي تواند تا حدي ما را در اين رویه ياري دهد .

ولی از سوي ديگر جوان ها به طور گسترده اي در دنیا فريبنده تجارب تكنولوژي غرق مي شوند و پيوستگي خویش با جاماه و توانايي ارتباط با اشخاص ديگر را از دست مي دهند و اين خطر بزرگي است كه آن ها را تهديد مي كند . آمارها نشان مي دهد . تعداد بسيار زيادي از جوان ها به فضاي سايبر دسترسي دارا‌هستند و دانشجويان روزانه بيش از چهار ساعت وقت خود را صرف اينترنت مي كنند اين رسانه به هر هم اکنون باعث ايجاد نوعي خوف اخلاقي به دليل رشد داستانهاي احساسي درباره دختران و پسران برنا كه در دام سكس و يا فرار و گریز از منزل مي افتند شده می باشد .

با گذشته چندين سال از اين دسته وسيله در هر بازه زمانی حس خطر آن بيشتر از فیض آن ديده مي شود كه گاه به چهره اعتياد درآمده .

دانشمندان با تحقيقات از يافته هاي پژوهشي آن ها به چشم مي خورد كه معتادان اينترنتي رقم بالاي را به خویش اختصاص داده .

نرخ شيوع اعتياد به اينترنت در ميان علم آموزان دبيرستان شهر تهران 8/3 می‌باشد . – كاربران معتاد به اينترنت ، به طور معنادار تنهاتر از كاربران معمولي غير كاربران اند . – كاربران معتاد به اينترنت نسبت به كاربران معمولي عزت نفس پايين خیس دارند .


با توجه به پيامدهايي كه اعتياد به اينترنت براي شخص يك جامعه دارد از نظر آن‌گاه صنفي عبارتنداز :


1-
اعتياد
2-
تغيير دادن سبك زندگي
3-
كاهش روابط اجتماعي
4-
پايين آوردن عزت نفس
5-
بي توجهي اي به سلامت فردي
6-
مخفي نگهداشتن ميزان وقت صرف گردیده هزينه و محتواي پيامك از اطرافيان
7-
ابتلا به برخي از مشكلات جسمي در اثر ارسال پيامك
ولی
تنها در جهت منفي نبايد بررس كرد چون در گونه تكنولوژي در فرهنگ وتمدن و عصر فرد انقطاع از آنگاه منفي داراي بعد از آن نسبت نیز مي باشد كه عبارتنداز :
1-
بالا رفتن معلومات فردي
2-
كاهش وقت ( دوران )
3-
سرعت عمل در برقراري ارتباط
4-
كاهش هزينه در ارتباطات و معلومات
5-
دسترسي سريع و مناسب به اطلاعات جهان
جوان ها در زمينه انجام رفتاري نظیر رمز و كار داشتن با اينترنت كاملا بايد مطلع باشد كه کارداران فيزيولوژيكي تن و به دليل ترشحات هورموني احساس مطلوبي در مغز پديد مي آيد كه شخص آن را به عنوان يك احساس عالی و لذت بخش تجربه مي كند .

بنابراين لذت حاصل با وي را وا مي دارااست كه به تكرار آن خلق و خوی دست بزند و بدين ترتيب رفته رفته فرد به جاي دست زدن به تعیین هاي آزادانه پيشين خود به رشته به کار گیری از الگوهاي تحمیلی دست زد . و سبب مشکل در خوی وی كرد .برچسب ها :
تعداد بازدیدها : 6 ،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید : 237
  • بازدید امروز :4
  • بازدید دیروز : 2
  • بازدید این هفته : 10
  • بازدید این ماه : 93
  • تعداد نظرات : 0
  • تعداد کل پست ها : 25
  • افراد آنلاین : 1
امکانات جانبی
بالای صفحه

همراه بلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و مسئولیت مطالب درج شده در وبلاگ ها به عهده صاحبان وبلاگ می باشد .
خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر