تاثير و كاربرد تكنولوژي امروز از گزاره اينترنت و تلفن یاور در زندگي روز جاری و جذابيت آن براي كاربران از گزاره جوانان صد چندان شده می باشد در زمان امروزه كه به عهدوپیمان دوره محققان زمان دانايي می‌باشد نه تنها كالا ، خدمات و سرمايه ها بين المللي متفاوت دنيا به آساني به گردش در مي آيد . بلكه افكار و دانش بشري نيز سهل تر و بي حد و مرزتر از قبل مبادله مي شود كه امروزه تكنولوژي و فناوري نام برده جزئي از زندگي انسانها گردیده هست . و سعي مي كنند كه بر اطلاعات خویش بيفزايد . از اين رو مي بضاعت و توان ذکر کرد كه تكنولوژي و فناوري با فرهنگ و تمدن آدم و جامعه رابطه مستقيم داراست و جزئي از فرهنگ و تمدن زمان امروزي شده كه بايد شیوه به کار گیری و قانونمندي آن براي جوان ها ما مشخص و تعريف شده باشد و طریق برخورد با اين تكنيك و تكنولوژي با احترام و از بي حرمتي هاي آن جلوگيري كرد كه در اين مطلب سعي براين شده فرهنگ وتمدن اينترنت و گوشی تلفن هم پا و تاثير آن بر جوان ها بررسي گردیده و موانع و مشكلات آن بيان گردد .
فرهنگ
تكنولوژي اينترنت و موبايل در دوره امروز
گذشته
از بررسي اين نوع تاثيرگذاري در زمان روز جاری خوبتر می‌باشد واژه تمدن را تعريف نموده
فرهنگ و تمدن
، عبارت از توليدات در میدان دانش و هنر است
جوانان امروزي در مقدمه هزاره سوم در اوج تغيير و تحولات پي در پي تكنولوژي هستند . از آنجا كه مي دانيم اينترنت و موبايل ، رابطه انسان را با آدم و بشر را با محيط تسهيل مي كند و گاه وی را به افزایش معلوماتي از علم و دوره روز جاری مي رساند . برخلاف تصور بسياري ، صرفا در ارتقاء دانش بيشتري نيست گاه سبب افت خلاقيت ها در جوان ها ما مي گردد بعدا بيشتر به اين قضیه اشاره مي شود . دستگاه مالي و رايانه هاي غول آسا وارد بازار گردیده اند كه نقش آنها را در جوان ها نبايد ناديده گرفت . ما بايد به مدل اي تمدن سازي كنيم كه جوانان به شیوه احسن از آن استفاده كنند .

اينترنت و موبايل را نبايد يك روش و يك راه و روش معین و تك بعدي دانست بلكه هر مهارت و علم عملي و تدبير مطلوب در اين رویه را بايد با آگاهي و برنامه ريزي درست ارائه اعطا کرد تا ابعاد مبتلا بحران در اقتصاد و تمدن زمان امروز نگردد .

اينترنت و موبايل امري خنثي نيست كه هر جامعه اي با هر فرهنگ و تمدن با هر توانايي بايد بتواند از آن استفاده يكنواخت كند . كه نقش اين دسته تكنولوژي در فرمان تعليم و تربيت به رخ كلامي و غير كلامي در تمام سطح ها جامعه نقش دارااست .

به کار گیری از روشهاي در مهارت هاي اين دسته دستگاه مي تواند در الگوسازي و ارائه شیوه و شخصيت سازي قابل پذیرش و هم آهنگي در رعايت و خلق و خوی و حرمت گذاري و اعتبار سازي جوانان مفید باشد .

کماکان كه در روزنامه پيوند اشاره شده ( . . . از اين رو مي بضاعت و توان اظهار کرد كه تكنولوژي و فناوري با تمدن بشر و جامعه ارتباط مستقيم دارااست و تكنولوژي جزئي از فرهنگ وتمدن میباشد و اصولا هر فرهنگي تكنولوژي و ابزار مربوط به خودش را به وجود مي آورد و نگرشها ، مديريت ها ، تكنيك ، ابزارها و . . . زیر تاثير تمدن جوامع انساني اند . با اعتنا به فرهنگ وتمدن اينترنت و موبايل در جوانان امروز به صورت يك مرض رویش و نمو كرده كه دكتر استيون بست و دكتر داگلاس كلنر از کالج كاليفرنيا اخيرا با بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي جوانان امريكايي در دوران پست امروزی تاكيد كرده اند .

اينترنت و تكنولوژي هاي چندرسانه اي كامپيوتري و اشكال فرهنگي به نحو چشمگيري جريان اطلاعات ، تصورات و گونه های متفاوت تمدن را تغيير داده اند و در اين شرايط نسل جوان بايد مهارت هاي تكنولوژي یک‌سری جانبه را براي بقا در جامعه اطلاعاتي هاي تك فرابگيرند .

اما بايد يادآور شد .كه روش آموخته صحيح به کارگیری كردن از فرهنگ وتمدن اينترنت و موبايل جهت كسب اطلاعات را بايد آموخته شود تا جوانان ما در دوره حاضردچار افسردگي و ايجاد خلاء نكند . و آن را به تیتر كمك درسي در كنار بقيه دروس فرارند و جاي گزين درس و تفريح نشود آنچه كه در دوره روز جاری مشاهده مي شود به کار گیری از اين مدل فناوري به رخ تفريحي و سرگرمي گردیده و فراموش كرده اند كه بايد آن را كتاب مبداء به روز بداند .

نقش
اينترنت در جوانان
در هر جامعه قبلی از ارائه و بيشتر از هر وسيله با تكنولوژي روز بايد فرهنگ و تمدن سازي شود تا شیوه درست به کارگیری از آن در جامعه بخصوص در جوان ها شفاف گردد .

نداشتن برنامه ريزي مدرن و صحیح كه تناسب با نيازهاي نوجوان ها و جوان ها باشد خطراتي به دنبال داراست .

از پاراگراف نخستين قدم براي نبرد با اين نهادگونه تكنولوژي زنده نگاه داشتن روحيه ي اعتماد به نفس بالا و گاه آماده ساختن جوان ها با تهاجم فرهنگي از طريق اينترنت مي تواند تا حدي ما را در اين رویه ياري دهد .

ولی از سوي ديگر جوان ها به طور گسترده اي در دنیا فريبنده تجارب تكنولوژي غرق مي شوند و پيوستگي خویش با جاماه و توانايي ارتباط با اشخاص ديگر را از دست مي دهند و اين خطر بزرگي است كه آن ها را تهديد مي كند . آمارها نشان مي دهد . تعداد بسيار زيادي از جوان ها به فضاي سايبر دسترسي دارا‌هستند و دانشجويان روزانه بيش از چهار ساعت وقت خود را صرف اينترنت مي كنند اين رسانه به هر هم اکنون باعث ايجاد نوعي خوف اخلاقي به دليل رشد داستانهاي احساسي درباره دختران و پسران برنا كه در دام سكس و يا فرار و گریز از منزل مي افتند شده می باشد .

با گذشته چندين سال از اين دسته وسيله در هر بازه زمانی حس خطر آن بيشتر از فیض آن ديده مي شود كه گاه به چهره اعتياد درآمده .

دانشمندان با تحقيقات از يافته هاي پژوهشي آن ها به چشم مي خورد كه معتادان اينترنتي رقم بالاي را به خویش اختصاص داده .

نرخ شيوع اعتياد به اينترنت در ميان علم آموزان دبيرستان شهر تهران 8/3 می‌باشد . – كاربران معتاد به اينترنت ، به طور معنادار تنهاتر از كاربران معمولي غير كاربران اند . – كاربران معتاد به اينترنت نسبت به كاربران معمولي عزت نفس پايين خیس دارند .


با توجه به پيامدهايي كه اعتياد به اينترنت براي شخص يك جامعه دارد از نظر آن‌گاه صنفي عبارتنداز :


1-
اعتياد
2-
تغيير دادن سبك زندگي
3-
كاهش روابط اجتماعي
4-
پايين آوردن عزت نفس
5-
بي توجهي اي به سلامت فردي
6-
مخفي نگهداشتن ميزان وقت صرف گردیده هزينه و محتواي پيامك از اطرافيان
7-
ابتلا به برخي از مشكلات جسمي در اثر ارسال پيامك
ولی
تنها در جهت منفي نبايد بررس كرد چون در گونه تكنولوژي در فرهنگ وتمدن و عصر فرد انقطاع از آنگاه منفي داراي بعد از آن نسبت نیز مي باشد كه عبارتنداز :
1-
بالا رفتن معلومات فردي
2-
كاهش وقت ( دوران )
3-
سرعت عمل در برقراري ارتباط
4-
كاهش هزينه در ارتباطات و معلومات
5-
دسترسي سريع و مناسب به اطلاعات جهان
جوان ها در زمينه انجام رفتاري نظیر رمز و كار داشتن با اينترنت كاملا بايد مطلع باشد كه کارداران فيزيولوژيكي تن و به دليل ترشحات هورموني احساس مطلوبي در مغز پديد مي آيد كه شخص آن را به عنوان يك احساس عالی و لذت بخش تجربه مي كند .

بنابراين لذت حاصل با وي را وا مي دارااست كه به تكرار آن خلق و خوی دست بزند و بدين ترتيب رفته رفته فرد به جاي دست زدن به تعیین هاي آزادانه پيشين خود به رشته به کار گیری از الگوهاي تحمیلی دست زد . و سبب مشکل در خوی وی كرد .

ن : alipour
ت : يکشنبه 15 مهر 1397

اصطلاح یادگیری سیار، اشاره به یادگیری از نحوه تکنولوژی های قابل حمل و نقل داراست که می تواند در یک مکان ثابت، مانند یک کلاس درس به عمل گرفته شود؛ به عبارت دیگر، یادگیری سیار نوعی از یادگیری از روش به دور میباشد که به طور نیز مدت و غیر به طور همزمان از نحوه یک ابزار الکترونیکی مثل تلفن همراه تلفن همپا چهره می گیرد . تاکید این مدل یادگیری بر روی عمل یادگیرنده و تعامل او با تکنولوژی های اثبات یا قابل حمل و نقل می باشد .یادگیری سیار، قابلیت و امکان دسترسی به تمام مواد یادگیری متفاوت مو جود را مهیا می نماید . اشتراک در بین تمام اشخاص دیگری که از همان محتوا و مواد آموزشی استفاده می نمایند ، به رخ بی واسطه و فوری رخ می گیرد . همچنین، یادگیری سیار قابلیت و امکان های عجیبی را به علت جایگزینی کتاب ها و نوشته ها در یک خاطر کوچک با خود به همراه می آورد . به علاوه، این گونه یادگیری دلچسب و درگیر کننده می باشد .

خرید اپل واچ

بنابراین، به کار گیری از یادگیری سیار برای تجارب اثر بخش خیس و دلپذیر تر، به سادگی قابلیت و امکان پذیر می باشد . یادگیری سیار، می تواند محدودیت های مکانی یادگیری را از در بین بردارد و می تواند نوید یادگیری مستمر را از نحوه به کار گیری از رسانه های قابل حمل، تحقق بخشد . در این صورت، دیگر یادگیری محدود به محفظه مکتب و کلاس درس نمی گردد . در این مطلب ابتدا به تعریف یادگیری سیار و تاریخچه ی آن می پردازیم و مقام آن را در آموزش از روش دور معلوم می سازیم . در ادامه، آن‌گاه مزایا و محدودیت های این رویه آموزشی را بیان می کنیم و در نقطه پایان به تبیین این موضوع که یادگیری سیار به چه سمتی پیش می رود، خواهیم پرداخت .

خرید ای پد:: برچسب ها : خرید اپل واچ , خرید ای پد ,
ن : alipour
ت : سه شنبه 10 مهر 1397

گوشی هوشمند گلکسی نوت ۹ سامسونگ در مورخ ۹ آگوست (۱۸ مرداد ۹۷) رو نمایی خواهد شد . به برهان نزدیک‌ شدن به مورخ مقرر، این ایام دهانزد و گزارش‌های مختلفی در رابطه با ویژگی ها ظاهری و سخت‌افزاری فبلت پرچم‌دار آینده‌ی سامسونگ منتشر میگردد . به طوری که طبق شایعه‌ها و تصاویر مفهومی فاش شده، تاحدودی تصویر جامعی از طراحی آخرین گلکسی نوت ۹ و خصوصیات سخت‌افزاری آن در ذهن کاربران ایجاد شده است . زومیت را ملازمت و همراهی کنید .

خرید اپل واچ

شنیده‌ها نشان از این داراست که فبلت پرچم‌دار آینده‌ی سامسونگ شباهت بسیاری به گلکسی نوت ۸ خواهد داشت؛ با این تفاوت که حسگر اثر انگشت به برهان لمس سهوی لنز دوربین پشتی و کثیف شدن آن، در وضعیت مرکزی پشت فبلت و ذیل دوربین اساسی قرار خواهد گرفت . ماژول دوربین پشتی گلکسی نوت ۹ به ادله استفاده از باتری پرظرفیت ۴٫۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مداد هوشمند تازه اس پن (S Pen)، برخلاف دوربین تلفن همراه هوشمند گلکسی اس ۹ به رخ افقی باقی خواهد ماند . در ادامه می‌توانید تصویر دعوتنامه‌ی رسمی سامسونگ برای مراسم آنپکد ۱۸ مرداد را مشاهده نمایید .


خرید ای پد

گلکسی نوت 9

مقاله

مرتبط: چه

انتظاری از گلکسی نوت 9، کهکشانی بعدی سامسونگ داشته باشیم دعوت‌نامه‌ی رسمی سامسونگ برای روی داد آنپکد ماه مرداد، دارای تصویر نمای نزدیک (Close up) مربوط به مداد هوشمند اس پن رنگ زرد یا طلایی رنگ میباشد . این موضوع در آغاز سبب شد که گمانه‌زنی‌هایی درباره ی وجود مدل طلایی یا این که زرد رنگ مالامال رنگی از گلکسی نوت ۹ به وجود آید . با این حال، پس از فاش شدن تعدادی از تصاویر مفهومی منتسب به گلکسی نوت ۹ که رنگ‌بندی آن را آشکار کرد، شایعه‌ی وجود نسخه‌ی زرد رنگ فبلت پرچم‌دار آینده‌ی سامسونگ، اعتبار خویش را از دست اعطا کرد .

اکنون سوالی که ذهن بسیاری از یوزرها را به خویش سرگرم کرده این می باشد که رنگ زرد رنگ جانور در دعوت‌نامه‌ی رسمی سامسونگ به چه چیزی اشاره دارد؟

سامسونگ

گلکسی نوت 9

رنگ‌بندی

احتمالی گلکسی نوت ۹ سامسونگ

براساس گفته‌ی برخی از افشاگرها، احتمال داراست که گلکسی نوت ۹ سامسونگ از دو رنگ مختلف تشکیل گردیده باشد . به این چهره که خودکار هوشمند اس پن، رنگی متعدد از خود فبلت داشته باشد . نهایی تصویر فاش شده که مربوط به پوستر قانونی گلکسی نوت ۹ است، مسئله خاطره گردیده را تایید می نماید .


چهره ای که امروز Ice Universe در فضای وب منتشر کرده است، مربوط به پوستر تبلیغاتی منتسب به گلکسی نوت ۹ آینده‌ی سامسونگ می باشد . پوستر تبلیغاتی خاطره گردیده مربوط به گونه آبی‌رنگ رنگ فبلت گلکسی نوت ۹ می‌باشد که به طور آشکار مداد هوشمند اس پن قرار داده گردیده روی بخش پشتی آن را هم نشان می‌دهد . همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تصویر بخش پشتی فبلت پرچم‌دار آینده‌ی سامسونگ هم در این پوستر تبلیغاتی به طور بی نقص مشهود می باشد . بدین ترتیب با انتشار پوستر رسمی گلکسی نوت ۹، باز نیز شایعه‌ها و تصاویر مفهومی پیشین که به وجود دوربین دوگانه و حسگر ضربان سنج قلبی با حالت قرارگیری افقی در مرکز فبلت اشاره داشتند، تایید می شود . قرار داشتن اسکنر اثر انگشت در کنار لنز دوربین پشتی گلکسی نوت ۸ یکی از لبریز انتقادترین ضعف‌های این فبلت بود . به همین برهان سامسونگ مصمم به رفع نقص‌ یاد شده از فبلت جایگاه بالای آینده‌ی خویش شد .


ن : alipour
ت : دوشنبه 9 مهر 1397

اپل در ماه سپتامبر با برگزاری مراسمی همچون سال‌های گذشته، نسل نو گوشی‌ هوشمند پرچم‌دار خود را با نام آیفون X رونمایی کرد . آیفون ۱۰ یا این که همان آیفون X را باید نسخه‌ای خواند که به مناسبت د‌همین سالگرد عرضه‌ی آیفون از روز جمعه‌ی قبل راهی بازار گردیده هست .

خرید اپل واچ

سامسونگ همچون همیشه، پس از عرضه‌ی جدیدترین آیفون بی کار ننشسته و اطلاع رسانی ویدیویی جدیدی منتشر کرده می‌باشد که در آن نگاهی تمسخرآمیز به قابلیت‌های آیفون در ۱۰ سال اخیر دارد . همان طور که در این ویدئو مشاهده می‌کنید، کاربر آیفون از او‌لین نسل این موبایل با معضلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو هست که می بایست به محدودیت حافظه، نداشتن مقاومت در برابر نفوذ آب، لزوم به کار گیری از دانگل برای استعمال هم‌زمان از شارژر و هدفون برای گوش دادن به موسیقی اشاره کرد . در مقابل، دوست شخصیت اساسی از محصول ها گلکسی سامسونگ استعمال میکند که به گفته‌ی سامسونگ، در این اطلاع رسانی ویدیویی هیچ یک از محدودیت‌های مورد حیث را ندارد و از وجود خودکار نیز استفاده میبرد .

خرید آی پد


در گزیده از این اطلاع رسانی می‌توان شخصیت حساس را مشاهده کرد که برای خرید آیفون نو در صف ایستاده و در توقع ابتدا فروش است؛ حال آنکه در بخش پایانی با خرید گوشی سامسونگ، دوستان خوب خود را دوباره در صف خرید آیفون X می‌بیند . سامسونگ در نقطه پايان با عبارت «Upgrade to Galaxy» از کاربران آیفون می خواهد برای گریز از محدودیت‌ها به سمت گوشی‌های سامسونگ بروند .:: برچسب ها : اپل واچ , ای پد ,
ن : alipour
ت : يکشنبه 8 مهر 1397

شرکت اپل در مراسم پرده‌برداری از تولید ها جدید خود از ساعت هوشمند جدید اپل با اسم اپل واچ 4 Apple Watch 4) پرده برداری کرد که بهبودهایی را نسبت به نسخه قبلی دارد و قابلیت‌های جدیدی در موضوع تن درستی داراست .

خرید اپل واچ


جف ویلیامز در جریان رو نمایی نسل جدید اپل واچ تاکید کرد که اپل واچ 4 تمرکز خاصی در زمینه تندرست و ورزش داشته هست و در نسل تازه تبدیل به بخش مهمی از معاش کاربران شده است؛ این ساعت قابلیت و امکان آن را دارااست تا تنفس را به یوزرها فراگیری دهد و در مورد ورزش قابلیت‌های جدید و گسترده‌ای به آن افزوده گردیده می‌باشد .


اپل واچ 4 نسبت به نسل قبل خویش دارای ورقه نمایشی با کناره کمتر می‌باشد و همین سبب ساز گردیده تا ورقه این ساعت بزرگتر باشد؛ این ساعت هوشمند در ابعاد 40 و 44 میلی متری عرضه می گردد و در بخش مشقت بار افزاری نسل تازه سیستم ادله اپل واچ یعنی watchOS 5 در آن به فعالیت گرفته گردیده است که قرار هست تا در تاریخ 17 سپتامبر عرضه شود و اپل واچ فیس‌های بیشتری را برای آن طراحی کرده میباشد که می‌تواند سلایق گوناگون یوزرها را به چهره کامل پوشش دهد . همینطور اسپیکرهای نسل تازه اپل واچ توسط اپل گشوده پباده سازی شده و میتواند تا صدای بلندتر و شفاف‌تری را ایجاد نماید .

خرید آی پد

اپل

واج 4

در زمینه طراجی اپل واچ 4 بهبودهایی مهم داشته و برای بخش پشتی نسل نو ساعت هوشمند سرامیک در نظر گرفته شده و قادر است تا 32 گرم فشار را تحمل کند . اپل برای قلب تپنده ساعت هوشمند جدید خویش از پردازنده دو هسته‌ای و 64 بیتی اپل S4 را در حیث گرفته که قابلیت‌های پردازشی دستگاه‎ را نسبت به پیشین بهبودهایی کلیدی می‌بخشد تا جایی که اپل مدعی شده تا این پردازنده نسبت به قبل 2 برابر سریعتر گردیده هست .


یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های نسل نو اپل واج استفاده از الگوی اطلاعاتی اشخاص به منظور تشخیص از عمل افتادن افراد می‌باشد که در قابلیت اورژانسی و به خواسته تماس خودکار با اورژانس استعمال می‌گردد و می‌تواند به افراد سالمند و قلیل بضاعت و توان که ممکن هست تا مشکلی برای سلامتی آن‌ها ساخت شود امداد کند؛ دو‌مین خصوصیت حساس در قضیه تشخیص شاخصه‌های تندستی قابلیت شناسایی ریتم قلب به وسیله اپل واچ 4 می‌باشد که ضریب پایش سلامتی اشخاص در یک گجت هوشمند را به جايگاه جدیدی رسانده است تا جایی که این ساعت تاییده FDA را دریافت کرده و یوزرها صرفا برای استعمال از قابلیت می بایست تا انگشت خویش را بر روی دکمه چرخان فریم کناری ساعت قرار دهند و در غایت پس از 30 ثانیه اپل واچ 4 همت قلب شما را تحلیل می نماید . از گزاره سایر قابلیت‌های نسل نو اپل واچ بایستی به شارژدهی یک روزه ساعت و برخورداری اپل واچ 4 به بلوتوث ورژن 5 اشاره داشت؛ یکی دیگر از قابلیت‌های این ساعت قابلیت به کارگیری از بندهای ورژن قبل در نسخه تازه است .:: برچسب ها : اپل واچ , ای پد , ماژان ,
ن : alipour
ت : شنبه 7 مهر 1397

گفته می شود موبایل آیفون ۱۰ پلاس ۲۰۱۸ نظیر تبلت های آیپد به قابلیت و امکان صفحه افقی ( Landscape) مجهز خواهد شد .
به گزارش ایسنا، به نقل از اینترنت تارنما gsmarena، طبق خبر‌ها قبل میدانیم که در نصفه دوم سال سرازیر ۲۰۱۸ میلادی بایستی درانتظار معرفی و پرده برداری اپل از سه گوشی نو باشیم که قرار هست بعنوان جایگزین‌های آیفون ۱۰ کنونی وارد بازار شوند .

اپل آیفون‌های ۲۰۱۸ را در دو نسخه ۵ .۸ و ۶ .۵ اینچی با ورقه سناریو اولد و یک ورژن ارزان‌ قیمت‌تر ۶ .۱ اینچی با نمایشگر ال سی دی معرفی و روانه بازار خواهد کرد .

حال تازه ترین گزارش های منتشر شده نشان می دهد که یک عدد از وسیع ترین جور های تلفن همراه های آیفون یعنی آیفون ۱۰ پلاس، قرار هست به یکی از بهترین و محبوب ترین ویژگی های تبلت های آی پد اپل مجهز شود و آن قابلیت افقی شدن صفحه نمایش گوشی ( landscape) می باشد .

این قابلیت و امکان برای آن دسته از کاربرانی که برای انجام بعضی از کارها نیاز به بزرگتر و افقی تر شدن ورقه سناریو دارند، زیاد دارای فایده و کاربردی می‌باشد به جور ای که آن‌ها توانمند خواهند بود با فعالسازی این قابلیت در تلفن همراه نو خود، هر بازه که بخواهند کاغذ نمایش را افقی و والا نمایند تا بتوانند کارهای خویش را با کیفیت و دقت بیشتری انجام دهند .
آیفون ۱۰ پلاس که به احتمال زیاد به عبارتی دسته ۶ .۵ اینچی تلفن همراه های ۲۰۱۸ اپل است، به لطف فایده مندی از جدیدترین و به روزترین ورژن سیستم عامل آی وی اس (iOS) به کاربرانش این امکان را می دهد تا از قابلیت و امکان افقی شدن صفحه لذت ببرند .

این قابلیت دقیقا همانند ویژگی تبلت های آیپد اپل میباشد که در آن یوزرها می توانستند ورقه سناریو را بزرگتر و افقی نمایند .

هنوز داده ها و جزئیات دقیقی از این قابلیت در فضای مجازی منتشر نشده است و اپل هم هیچ کدام از این گزارش ها را به طور رسمی تایید یا این که رد نکرده می‌باشد .
ن : alipour
ت : پنجشنبه 5 مهر 1397
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)
خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر